Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz (Hiszpania) w dniu 15 stycznia 2020 r. – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) / Liberbank SA

(Sprawa C-16/20)

Język postępowania: hiszpański

Sąd odsyłający

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Strona pozwana: Liberbank SA

Pytania prejudycjalne

Pytania prejudycjalne są identyczne jak pytania prejudycjalne 1, 2, 3, 5 i 6 zadane w sprawie C-224/19.1

____________

1 Dz.U. 2019, C 246, s. 4