Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz (Spanien) den 15 januari 2020 – Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables) mot Liberbank SA

(Mål C-16/20)

Rättegångsspråk: spanska

Hänskjutande domstol

Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Badajoz

Parter i det nationella målet

Kärande: Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae Consumidores Críticos y Responsables)

Svarande: Liberbank SA

Tolkningsfrågor

Tolkningsfrågorna är identiska med frågorna 1, 2, 3, 5 och 6 i mål C-224/19(1 ).

____________

(1 ) EUT C 246, 2019, s. 4.