Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 10. siječnja 2020. uputio Finanzgericht Hamburg (Njemačka) – Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136 protiv Finanzamt Hamburg-Oberalster

(predmet C-9/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Hamburg

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Grundstücksgemeinschaft Kollaustraße 136

Tuženik: Finanzamt Hamburg-Oberalster

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 167. Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 nacionalni propis na temelju kojeg pravo na odbitak nastaje već u trenutku izvršenja transakcije, čak i ako obveza dobavljača ili pružatelja usluge u pogledu obračuna PDV-a nastaje u skladu s nacionalnim pravom tek u vrijeme naplate naknade, a naknada još nije plaćena?

U slučaju niječnog odgovora na prvo pitanje: protivi li se članku 167. Direktive Vijeća 2006/112/EZ nacionalni propis na temelju kojeg se ne može pozivati na pravo na odbitak u pogledu poreznog razdoblja u kojem je naknada plaćena, ako obveza dobavljača ili pružatelja usluge u pogledu obračuna PDV-a nastaje tek u vrijeme naplate naknade, a usluga je već pružena u prethodnom poreznom razdoblju te se prema nacionalnom pravu za to ranije porezno razdoblje više ne može ostvariti pravo na odbitak pretporeza zbog zastare?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.)