Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 9. siječnja 2020. uputio Finanzgericht Düsseldorf (Njemačka) – VS protiv Hauptzollamt Münster

(predmet C-7/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Finanzgericht Düsseldorf

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: VS

Tuženik: Hauptzollamt Münster

Prethodno pitanje

Treba li članak 71. stavak 1. podstavak 2. Direktive vijeća 2006/112/EZ od 28.11.2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost1 tumačiti na način da se odredba iz članka 87. stavka 4. Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća (EU) br. 952/2013 od 09.10.2013. o Carinskom zakoniku Unije2 odgovarajuće primjenjuje na nastanak poreza na dodanu vrijednost (porez na promet pri uvozu)?

____________

1 SL 2006, L 347, str. 1.; SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120.

2 SL 2013, L 269, str. 1.