Language of document :

2020 m. sausio 9 d. Finanzgericht Düsseldorf (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VS / Hauptzollamt Münster

(Byla C-7/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Finanzgericht Düsseldorf

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: VS

Atsakovė: Hauptzollamt Münster

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos1 71 straipsnio 1 dalies antrą pastraipą reikia aiškinti taip, kad 2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas2 , 87 straipsnio 4 dalies nuostata taikoma pagal analogiją apmokestinant PVM (importo apyvartos mokesčiu)?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.

2 OL L 269, 2013, p. 1.