Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Finanzgericht Düsseldorf (Nemčija) 9. januarja 2020 – VS/Hauptzollamt Münster

(Zadeva C-7/20)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Finanzgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: VS

Tožena stranka: Hauptzollamt Münster

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 71(1), drugi pododstavek, Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost1 razlagati tako, da se določba člena 87(4) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije2 smiselno uporablja za nastanek DDV (davka na dodano vrednost pri uvozu)?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.

2 UL 2013, L 269, str. 1.