Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Saksa) on esittänyt 7.1.2020 – Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V. v. Vodafone GmbH

(asia C-5/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Oberlandesgericht Düsseldorf

Pääasian asianosaiset

Valittaja ja valituksen vastapuoli: Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände – Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

Valituksen vastapuoli ja valittaja: Vodafone GmbH

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko asetuksen N:o 2015/21201 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että loppukäyttäjän oikeus käyttää internetyhteyspalvelunsa kautta valitsemaansa päätelaitetta käsittää myös oikeuden käyttää internetyhteyspalvelua välittömästi julkisen televiestintäverkon käyttöliittymään liitetyn päätelaitteen kautta (esim. älypuhelin, tabletti) myös muiden päätelaitteiden kanssa (muu tabletti/älypuhelin) (internetyhteyden jakaminen)?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko kyseisen asetuksen 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa tulkittava siten, että kyseessä on loppukäyttäjän päätelaitteen valinnan kielletty rajoittaminen, kun internetyhteyden jakamista ei ole sopimuksella kielletty eikä sitä ole teknisesti rajoitettu, mutta sopimuslausekkeen perusteella internetyhteyden jakamisessa käytetty datansiirtomäärä ei – toisin kuin ilman internetyhteyden jakamista käytetty datansiirtomäärä – kuulu sopimuspakettiin, vaan sen osalta lasketaan perussiirtomäärä, jonka ylittävä osuus laskutetaan erikseen?

____________

1 Avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta 25.11.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 2015/2120 (EUVL 2015, L 310, s. 1).