Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Španělsko) dne 27. ledna 2020 – ZP v. Delegación del Gobierno en Melilla

(Věc C-38/20)

Jednací jazyk: španělština

Předkládající soud

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Účastníci původního řízení

Odvolatel: ZP

Žalovaný (odpůrce v odvolacím řízení): Delegación del Gobierno en Melilla

Předběžné otázky

Musí být články 18, 49, 63 a 65 SFEU vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava obsažená v článcích 18, 4 a 29 Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la defensa nacional (zákon č. 8/1985 ze dne 12. března 1975, o oblastech, stavbách a zařízeních významných z hlediska národní obrany) a v článku 37 RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (nařízení vlády č. 689/1978 ze dne 10. února 1978, kterým se přijímají Předpisy o oblastech, stavbách a zařízeních významných z hlediska národní obrany, jimiž se provádí zákon č. 8/1985 ze dne 12. března 1975, o oblastech, stavbách a zařízeních významných z hlediska národní obrany), neboť pro cizince stanoví závažná omezení výkonu vlastnického práva, včetně povinnosti získat k plnému výkonu takového práva vojenské povolení, s jejímž nesplněním je spojena správní sankce a od níž jsou v každém případě osvobození španělští státní příslušníci, přičemž tato omezení platí pro cizince ze třetích států tehdy, když činnosti podléhající omezení vyvíjejí v součinnosti se státními příslušníky Evropské unie?

V případě kladné odpovědi na první otázku, musí být články 18 49, 63 a 65 SFEU vykládány v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě, jako je úprava obsažená v článcích 18, 4 a 29 zákona č. 8/1985 ze dne 12. března 1975, o oblastech, stavbách a zařízeních významných z hlediska národní obrany, a v článku 37 nařízení vlády č. 689/1978 ze dne 10. února 1978, kterým se přijímají Předpisy o oblastech, stavbách a zařízeních významných z hlediska národní obrany, jimiž se provádí zákon č. 8/1985 ze dne 12. března 1975, o oblastech, stavbách a zařízeních významných z hlediska národní obrany, neboť pro cizince stanoví závažná omezení výkonu vlastnického práva, včetně povinnosti získat k plnému výkonu takového práva vojenské povolení, s jejímž nesplněním je spojena správní sankce a od níž jsou v každém případě osvobození španělští státní příslušníci, jsou-li taková omezení odůvodněna naléhavými důvody obecného zájmu souvisejícími s národní obranou výlučně s ohledem na významnost veřejných zájmů pro jejich souvislost s národní obranou při ochraně enkláv zvláštního strategického významu?

____________