Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla (Spanien) den 27. januar 2020 – ZP mod Delegación del Gobierno en Melilla

(Sag C-38/20)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla

Parter i hovedsagen

Sagsøger: ZP

Sagsøgt: Delegación del Gobierno en Melilla

Præjudicielle spørgsmål

Er artikel 18 TEUF, 49 TEUF, 63 TEUF og 65 TEUF til hinder for en national lovgivning såsom den ved artikel 18, 4 og 29 i Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (lov nr. 8/1975 af 12.3.1975 om områder og anlæg af betydning for det nationale forsvar) og artikel 37 i RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (kongeligt dekret nr. 689/1978 af 10.2.1978 om godkendelse af bekendtgørelsen om områder og anlæg af betydning for det nationale forsvar til gennemførelse af lov nr. 8/1975 af 12.3.1975 om områder og anlæg af betydning for det nationale forsvar) indførte, for så vidt som disse bestemmelser fastsætter alvorlige begrænsninger for udlændinges udøvelse af ejendomsretten, herunder kravet om at indhente en tilladelse fra militæret for fuldt ud at kunne udøve denne ret, idet undladelse heraf medfører, at der pålægges en administrativ sanktion, hvis anvendelsesområde under alle omstændigheder udelukker spanske statsborgere, og disse begrænsninger pålægges tredjelandsstatsborgere, når disse ved gennemførelsen af de aktiviteter, der er genstand for begrænsningen, konkurrerer med unionsborgere?

Såfremt det foregående spørgsmål besvares bekræftende, er artikel 18 TEUF, 49 TEUF, 63 TEUF og 65 TEUF da til hinder for en national lovgivning såsom den ved artikel 18, 4 og 29 i lov nr. 8/1975 af 12. marts 1975 om områder og anlæg af betydning for det nationale forsvar og artikel 37 i kongeligt dekret nr. 689/1978 af 10. februar 1978 om godkendelse af bekendtgørelsen om områder og anlæg af betydning for det nationale forsvar til gennemførelse af lov nr. 8/1975 af 12. marts 1975 om områder og anlæg af betydning for det nationale forsvar indførte, for så vidt som disse bestemmelser fastsætter alvorlige begrænsninger for udlændinges udøvelse af ejendomsretten, herunder kravet om at indhente en tilladelse fra militæret for fuldt ud at kunne udøve denne ret, idet undladelse heraf medfører, at der pålægges en administrativ sanktion, hvis anvendelsesområde under alle omstændigheder udelukker spanske statsborgere, hvis disse begrænsninger er begrundet i tvingende almene hensyn vedrørende det nationale forsvar, som udelukkende vedrører betydningen af offentlige interesser i forbindelse med det nationale forsvar ved beskyttelsen af enklaver af stor strategisk betydning?

____________