Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla (Hispaania) 27. jaanuaril 2020 – ZP versus Delegación del Gobierno en Melilla

(kohtuasi C-38/20)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Põhikohtuasja pooled

Apellant: ZP

Vastustaja: Delegación del Gobierno en Melilla

Eelotsuse küsimused

1.    Kas ELTL artikleid 18, 49, 63 ja 65 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugused liikmesriigi õigusnormid nagu 12. märtsi 1975. aasta seaduse 8/1975 riigikaitse tähtsusega piirkondade ja rajatiste kohta (Ley de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional) artiklid 18, 4 ja 29 ning kuninga 10. veebruari 1978. aasta dekreedi nr 689/1978, millega kinnitatakse riigikaitse tähtsusega piirkondade ja rajatiste määrus, millega rakendatakse 12. märtsi 1975. aasta seadus riigikaitse tähtsusega piirkondade ja rajatiste kohta, artikkel 37, kuna nendega seatakse suured piirangud omandiõiguse teostamisele välismaalaste poolt, sealhulgas nõue taotleda selle õiguse täielikuks kasutamiseks sõjaväe luba, mille tegemata jätmise eest määratakse haldussanktsioon, mida mingil juhul ei kohaldata Hispaania kodanikele, samal ajal kui niisugused piirangud on kehtestatud kolmandatest riikidest pärit välismaalastele, kui nad piirangutele allutatud tegevusega tegelemisel konkureerivad Euroopa Liidu kodanikega?

2.    Kui eelmisele küsimusele vastatakse jaatavalt, siis kas ELTL artikleid 18, 49, 63 ja 65 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus niisugused riigisisesed õigusnormid nagu 12. märtsi 1975. aasta seaduse 8/1975 riigikaitse tähtsusega piirkondade ja rajatiste kohta artiklid 18, 4 ja 29 ning kuninga 10. veebruari 1978. aasta dekreedi 689/1978, millega kinnitatakse riigikaitse tähtsusega piirkondade ja rajatiste määrus, millega rakendatakse 12. märtsi 1975. aasta seadus riigikaitse tähtsusega piirkondade ja rajatiste kohta, artikkel 37, kuna nendega seatakse suured piirangud omandiõiguse teostamisele välismaalaste poolt, sealhulgas nõue taotleda selle õiguse täielikuks kasutamiseks sõjaväe luba, mille tegemata jätmise eest määratakse haldussanktsioon, mida mingil juhul ei kohaldata Hispaania kodanikele, kui need piirangud on põhjendatud riigikaitsega seotud ülekaaluka üldise huviga, arvestades ainuüksi avalike huvide tähtsust seoses riigikaitsega, mis puudutab erilise strateegilise tähtsusega enklaavide kaitset?

____________