Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Espanja) on esittänyt 27.1.2020 – ZP v. Delegación del Gobierno en Melilla

(asia C-38/20)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Pääasian asianosaiset

Valittaja: ZP

Vastaaja: Delegación del Gobierno en Melilla

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko SEUT 18, SEUT 49, SEUT 63 ja SEUT 65 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä maanpuolustuksen kannalta merkittävistä alueista ja laitoksista 12.3.1975 annetun lain 8/1975 (Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional) 18, 4 ja 29 §:n ja maanpuolustuksen kannalta tärkeistä alueista ja laitoksista annetun asetuksen hyväksymisestä 10.2.1993 annetun kuninkaan asetuksen 689/1978, jolla pantiin täytäntöön maanpuolustuksen kannalta tärkeistä alueista ja laitoksista 12.3.2000 annettu laki 8/1975 (RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional), 37 §:n kaltaiselle kansalliselle säännöstölle siltä osin kuin siinä asetetaan ulkomaalaisille vakavia omistusoikeuden käytön rajoituksia – mukaan lukien velvollisuus hankkia sotilasviranomaisen lupa tämän oikeuden täysimääräistä käyttämistä varten ja määräämällä tämän velvollisuuden laiminlyönnistä hallinnollinen seuraamus – joita ei joka tapauksessa sovelleta Espanjan kansalaisiin, kun tällaisia rajoituksia asetetaan kolmansien maiden kansalaisille heidän toteuttaessaan rajoitusten piiriin kuuluvia toimia yhdessä Euroopan unionin kansalaisten kanssa?

Edellyttäen, että edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko SEUT 18, SEUT 49, SEUT 63 ja SEUT 65 artiklaa tulkittava siten, että ne ovat esteenä maanpuolustuksen kannalta merkittävistä alueista ja laitoksista 12.3.1975 annetun lain 8/1975 (Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional) 18, 4 ja 29 §:n ja maanpuolustuksen kannalta merkittävistä alueista ja laitoksista annetun asetuksen hyväksymisestä 10.2.1993 annetun kuninkaan asetuksen 689/1978, jolla pantiin täytäntöön maanpuolustuksen kannalta merkittävistä alueista ja laitoksista 12.3.2000 annettu laki 8/1975 (RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional), 37 §:n kaltaiselle kansalliselle säännöstölle siltä osin kuin siinä asetetaan ulkomaalaisille vakavia omistusoikeuden käytön rajoituksia – mukaan lukien velvollisuus hankkia sotilasviranomaisen lupa tämän oikeuden täysimääräistä käyttämistä varten ja määräämällä tämän velvollisuuden laiminlyönnistä hallinnollinen seuraamus – joita ei joka tapauksessa sovelleta Espanjan kansalaisiin, jos tällaisia rajoituksia voidaan pitää oikeutettuina maanpuolustukseen liittyvistä yleisen edun mukaisista pakottavista syistä, kun otetaan huomioon yksinomaan yleisen edun merkitys suhteessa maanpuolustukseen strategisesti erityisen tärkeiden erillisalueiden turvaamisessa?

____________