Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. siječnja 2020. uputio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla (Španjolska) – ZP protiv Delegación del Gobierno en Melilla

(predmet C-38/20)

Jezik postupka: španjolski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: ZP

Tuženik: Delegación del Gobierno en Melilla

Prethodna pitanja

Treba li smatrati da se člancima 18., 49., 63. i 65. UFEU-a protive nacionalna pravila poput onih iz članaka 18., 4. i 29. Leya 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (Zakon 8/1975 od 12. ožujka o područjima i objektima od značaja za nacionalnu obranu) i članka 37. RD-a 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés militar (Kraljevska uredba 689/1978 od 10. veljače kojom se potvrđuje Uredba o područjima i objektima od značaja za nacionalnu obranu kojom se provodi Zakon 8/1975 od 12. ožujka o područjima i objektima od značaja za nacionalnu obranu), jer se njime stranim državljanima propisuju ozbiljna ograničenja za ostvarivanje prava vlasništva - uključujući obvezu ishođenja vojne suglasnosti za potpuno ostvarivanje tog prava, pri čemu je za nepoštovanje te obveze propisano izricanje upravne kazne, od koje su u svakom slučaju izuzeti španjolski državljani – ako se takva ograničenja propisuju u pogledu državljana trećih zemalja premda aktivnosti na koje se odnose ograničenja provode zajedno s državljanima Europske unije?

U slučaju potvrdnog odgovora na prethodno pitanje, treba li smatrati da se člancima 18., 49., 63. i 65. UFEU-a protive nacionalna pravila poput onih iz članaka 18., 4. i 29. Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (Zakon 8/1975 od 12. ožujka o područjima i objektima od značaja za nacionalnu obranu) i članka 37. Real Decreta 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés militar (Kraljevska uredba 689/1978 od 10. veljače kojom se potvrđuje Uredba o područjima i objektima od značaja za nacionalnu obranu), kojom se provodi Zakon 8/1975 jer se njime u pogledu stranih državljana propisuju ozbiljna ograničenja za ostvarivanje prava vlasništva - uključujući obvezu ishođenja vojne suglasnosti za potpuno ostvarivanje tog prava, pri čemu je za nepoštovanje te obveze propisano izricanje upravne kazne, od koje su u svakom slučaju izuzeti španjolski državljani - ako se takva ograničenja opravdavaju važnim razlozima u općem interesu povezanima s nacionalnom obranom, uzimajući u obzir isključivo značaj koji javni interesi u odnosu na nacionalnu obranu imaju u zaštiti područjâ od posebnog strateškog značaja?

____________