Language of document :

A Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Spanyolország) által 2020. január 27-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – ZP kontra Delegación del Gobierno en Melilla

(C-38/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

A kérdést előterjesztő bíróság

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Az alapeljárás felei

Felperes: ZP

Alperes: Delegación del Gobierno en Melilla

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

1)    Úgy kell-e érteni, hogy az EUMSZ 18., az EUMSZ 49., az EUMSZ 63. és az EUMSZ 65. cikkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (a nemzetvédelmi szempontból jelentős övezetekről és létesítményekről szóló, 1975. március 12-i 8/1975. sz. törvény) 18., 4. és 29. cikke, valamint az RD 689/1978, de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (a nemzetvédelmi szempontból jelentős övezetekről és létesítményekről szóló 1975. március 12-i 8/1975. törvényt végrehajtó, a nemzetvédelmi szempontból jelentős övezetekről és létesítményekről szóló végrehajtási rendelet elfogadásáról szóló, 1978. február 10-i 689/1978. sz. király rendelet) 37. cikke, amennyiben azok szigorúan korlátozzák a tulajdonjog külföldiek általi gyakorlását azt is beleértve, hogy e jog teljes körű gyakorlásához katonai engedély beszerzése szükséges, aminek elmulasztása közigazgatási szankció kiszabásával jár, amely szankció alkalmazása alól a spanyol állampolgárok minden esetben ki vannak zárva, miközben e korlátozások kötelezőek olyan harmadik állambeli külföldiekkel szemben, akik a korlátozás hatálya alá tartozó tevékenységeket európai uniós polgárokkal együtt végzik?

2)    Az előző kérdésre adandó igenlő választól függően, úgy kell-e érteni, hogy az EUMSZ 18., az EUMSZ 49., az EUMSZ 63. és az EUMSZ 65. cikkel ellentétes az olyan nemzeti szabályozás, mint a nemzetvédelmi szempontból jelentős övezetekről és létesítményekről szóló, 1975. március 12-i 8/1975. sz. törvény 18, 4. és 29. cikke, valamint a nemzetvédelmi szempontból jelentős övezetekről és létesítményekről szóló 1975. március 12-i 8/1975. törvényt végrehajtó, a nemzetvédelmi szempontból jelentős övezetekről és létesítményekről szóló végrehajtási rendelet elfogadásáról szóló, 1978. február 10-i 689/1978. sz. király rendelet 37. cikke, amennyiben azok szigorúan korlátozzák a tulajdonjog külföldiek általi gyakorlását, azt is beleértve, hogy e jog teljes körű gyakorlásához katonai engedély beszerzése szükséges, amelynek elmulasztása közigazgatási szankció kiszabásával jár, amely szankció alkalmazása alól a spanyol állampolgárok minden esetben ki vannak zárva, amennyiben e korlátozások a nemzetvédelemmel kapcsolatos nyomós közérdek alapján igazoltak, kizárólag azt tartva szem előtt, hogy a nemzetvédelemhez fűződő közérdek milyen jelentőséggel bír a különös stratégiai fontosságú enklávék védelme érdekében?

____________