Language of document :

2020 m. sausio 27 d. Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceute y Melilla (Ispanija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje ZP / Delegación del Gobierno en Melilla

(Byla C-38/20)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: ZP

Atsakovė: Delegación del Gobierno en Melilla

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar SESV 18, 49, 63 ir 65 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamos 1975 m. kovo 12 d. Ley 8/1975 de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (Įstatymas Nr. 8/1975 dėl nacionalinei gynybai svarbių teritorijų ir objektų) 18, 4 ir 29 straipsniuose bei 1978 m. vasario 10 d. RD 689/1978 (Karaliaus dekretas Nr. 689/1978), kuriuo patvirtintas Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (Nacionalinei gynybai svarbių teritorijų ir objektų reglamentas), įgyvendinantis 1975 m. kovo 12 d. Įstatymą Nr. 8/1975 dėl nacionalinei gynybai svarbių teritorijų ir objektų, 37 straipsnyje įtvirtintos nacionalinės teisės nuostatos, nes jose nustatyti griežti užsieniečių naudojimosi nuosavybės teisėmis apribojimai, įskaitant būtinybę gauti karinį leidimą, kad būtų galima naudotis tokiomis teisėmis visa apimtimi, kurio neturint skiriama administracinė sankcija, nors tai bet kuriuo atveju netaikoma Ispanijos piliečiams, kai tokie apribojimai nustatomi trečiųjų šalių piliečiams, kurie, vykdydami veiklą, kuriai taikomi apribojimai, veikia kartu su Europos Sąjungos piliečiais?

2.    Jei atsakymas į pirmąjį klausimą būtų teigiamas, ar SESV 18, 49, 63 ir 65 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiamos 1975 m. kovo 12 d. Įstatymo Nr. 8/1975 dėl nacionalinei gynybai svarbių teritorijų ir objektų 18, 4 ir 29 straipsniuose bei 1978 m. vasario 10 d. Karaliaus dekreto Nr. 689/1978, kuriuo patvirtintas Nacionalinei gynybai svarbių teritorijų ir objektų reglamentas, įgyvendinantis 1975 m. kovo 12 d. Įstatymą Nr. 8/1975 dėl nacionalinei gynybai svarbių teritorijų ir objektų, 37 straipsnyje įtvirtintos nacionalinės teisės nuostatos, nes jose nustatyti griežti užsieniečių naudojimosi nuosavybės teisėmis apribojimai, įskaitant būtinybę gauti karinį leidimą, kad būtų galima naudotis tokiomis teisėmis visa apimtimi, kurio neturint skiriama administracinė sankcija, nors tai bet kuriuo atveju netaikoma Ispanijos piliečiams, jei tokie apribojimai pateisinami privalomaisiais bendrojo intereso pagrindais, susijusiais su nacionaline gynyba, išimtinai remiantis viešųjų interesų svarba nacionalinei gynybai, saugant ypatingos strateginės reikšmės teritorijas?

____________