Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Spania) la 27 ianuarie 2020 – ZP/Delegación del Gobierno en Melilla

(Cauza C-38/20)

Limba de procedură: spaniola

Instanța de trimitere

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Părțile din procedura principală    

Reclamant: ZP

Pârâtă: Delegación del Gobierno en Melilla

Întrebările preliminare

Trebuie să se considere că articolele 18, 49, 63 și 65 TFUE se opun unor dispoziții naționale precum articolele 18, 4 și 29 din Legea nr. 8/1975 din 12 martie 1975 privind zonele și instalațiile de interes pentru apărarea națională și articolul 37 din Decretul regal nr. 689/1978 din 10 februarie 1978 de aprobare a Regulamentului privind zonele și instalațiile de interes pentru apărarea națională, care pune în aplicare Legea nr. 8/1975 din 12 martie 1975 privind zonele și instalațiile de interes pentru apărarea națională, în măsura în care impun străinilor restricții grave privind exercitarea dreptului de proprietate, inclusiv obligația de a obține o autorizație militară pentru exercitarea deplină a acestui drept, a cărei încălcare conduce la aplicarea unei sancțiuni administrative de la care resortisanții spanioli sunt exceptați în orice situație, în cazul în care aceste restricții sunt impuse străinilor din state terțe atunci când participă, împreună cu cetățenii Uniunii Europene, la realizarea activităților care fac obiectul restricției?

În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea anterioară, trebuie să se considere că articolele 18, 49, 63 și 65 TFUE se opun unor dispoziții naționale precum articolele 18, 4 și 29 din Legea nr. 8/1975 din 12 martie 1975 privind zonele și instalațiile de interes pentru apărarea națională și articolul 37 din Decretul regal nr. 689/1978 din 10 februarie 1978 de aprobare a Regulamentului privind zonele și instalațiile de interes pentru apărarea națională, care pune în aplicare Legea nr. 8/1975 din 12 martie 1975 privind zonele și instalațiile de interes pentru apărarea națională, în măsura în care impun străinilor restricții grave privind exercitarea dreptului de proprietate, inclusiv obligația de a obține o autorizație militară pentru exercitarea deplină a acestui drept, a cărei încălcare conduce la aplicarea unei sancțiuni administrative de la care resortisanții spanioli sunt exceptați în orice situație, în cazul în care aceste restricții sunt justificate de motive imperative de interes general referitoare la apărarea națională, luându-se în considerare exclusiv importanța intereselor publice, din perspectiva apărării naționale, pe care o are protecția enclavelor de o importanță strategică specială?

____________