Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (Španija) 27. januarja 2020 – ZP/Delegación del Gobierno en Melilla

(Zadeva C-38/20)

Jezik postopka: španščina

Predložitveno sodišče

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: ZP

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Delegación del Gobierno en Melilla

Vprašanji za predhodno odločanje

1.    Ali je treba šteti, da členi 18, 49, 63 in 65 PDEU nasprotujejo nacionalni ureditvi, kakršna je ta, ki izhaja iz členov 18, 4 in 29 Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (zakon 8/1975 z dne 12. marca o območjih in objektih, pomembnih za nacionalno obrambo) ter člena 37 Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (kraljeva uredba 689/1978 z dne 10. februarja o sprejetju uredbe o območjih in objektih, pomembnih za nacionalno obrambo, namenjene izvajanju zakona 8/1975 z dne 12. marca o območjih in objektih, pomembnih za nacionalno obrambo), ker so z njo za tujce določene velike omejitve pri izvajanju lastninske pravice, med katerimi je zahteva, da morajo za polno izvajanje te pravice pridobiti dovoljenje vojske, katere neizpolnitev se kaznuje z upravno kaznijo in ki se nikakor ne uporabi za španske državljane, in sicer v primeru, ko se take omejitve naložijo državljanom tretjih držav, kadar pri izvajanju dejavnosti, za katere velja omejitev, sodelujejo z državljani Evropske unije?

2.    Če je odgovor na prejšnje vprašanje pritrdilen, ali je treba šteti, da členi 18, 49, 63 in 65 PDEU nasprotujejo nacionalni ureditvi, kakršna je ta, ki izhaja iz členov 18, 4 in 29 Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional (zakon 8/1975 z dne 12. marca o območjih in objektih, pomembnih za nacionalno obrambo) ter člena 37 Real Decreto 689/1978 de 10 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional, que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional (kraljeva uredba 689/1978 z dne 10. februarja o sprejetju uredbe o območjih in objektih, pomembnih za nacionalno obrambo, namenjene izvajanju zakona 8/1975 z dne 12. marca o območjih in objektih, pomembnih za nacionalno obrambo), ker so z njo za tujce določene velike omejitve pri izvajanju lastninske pravice, med katerimi je zahteva, da morajo za polno izvajanje te pravice pridobiti dovoljenje vojske, katere neizpolnitev se kaznuje z upravno kaznijo in ki se nikakor ne uporabi za španske državljane, če so take omejitve utemeljene na podlagi nujnih razlogov v splošnem interesu, povezanih z nacionalno obrambo, pri čemer se pomen javnih interesov presoja izključno glede na nacionalno obrambo pri varovanju enklav posebnega strateškega pomena?

____________