Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Köln (Saksa) on esittänyt 24.1.2020 – Telekom Deutschland GmbH v. Saksan valtio

(asia C-34/20)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Telekom Deutschland GmbH

Vastaaja: Saksan valtio

Ennakkoratkaisukysymykset

a)    Onko tilanteessa, jossa matkapuhelinliittymää, jonka hintaan sisältyy kuukausittain käytettävissä oleva mobiilidatakiintiö, jonka käyttämisen jälkeen tiedonsiirtonopeus heikkenee, voidaan täydentää ilmaisella liittymäsopimukseen sisältyvällä vaihtoehdolla, jonka perusteella voidaan käyttää tiettyjä televiestintäalan yrityksen ns. sisältöyhteistyökumppanien palveluja ilman, että kyseisten palvelujen käyttöön liittyvää mobiilidatan käyttöä otetaan huomioon laskettaessa liittymän hintaan sisältyvän kuukausittaisen mobiilidatakiintiön käyttöä, mutta tällöin loppukäyttäjä hyväksyy kaistanleveyden rajoituksen enintään 1,7 Mbit/s:iin videoiden suoratoiston osalta riippumatta siitä, onko kyse sisältöyhteistyökumppanien vai muiden palveluntarjoajien videoiden suoratoistosta, asetuksen (EU) 2015/21201 3 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen internetyhteyspalvelujen ominaisuuksia koskevien sopimusten on vastattava asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdassa säädettyjä edellytyksiä?

b)    Jos ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi: Onko asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa kaistanleveyden rajoitusta on pidettävä palveluluokan hidastamisena?

c)    Jos ensimmäisen kysymyksen b kohtaan vastataan myöntävästi: Onko asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdassa tarkoitettua uhkaavan verkon ruuhkautumisen käsitettä tulkittava siten, että käsite viittaa pelkästään (uhkaaviin) poikkeuksellisiin tai väliaikaisiin verkon ruuhkautumisiin?

d)    Jos ensimmäisen kysymyksen b kohtaan vastataan myöntävästi: Onko asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan c alakohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa edellytys siitä, että toisiaan vastaavia tietoliikenteen luokkia on kohdeltava yhdenvertaisesti, on esteenä kaistanleveyden rajoitukselle, jota sovelletaan ainoastaan, jos liittymään on liitetty lisäpalvelu, mutta ei muiden liittymäsopimusten yhteydessä, ja joka lisäksi koskee ainoastaan videoiden suoratoistoa?

e)    Jos ensimmäisen kysymyksen b kohtaan vastataan myöntävästi: Onko asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan kolmatta alakohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa kaistanleveyden rajoitus, jonka soveltaminen riippuu mainitun lisäpalvelun tilaamisesta ja jonka loppukäyttäjä voi lisäksi milloin tahansa poistaa käytöstä 24 tunnin varoitusajalla, täyttää edellytyksen siitä, että palveluluokkaa voidaan hidastaa vain niin pitkään kuin se on välttämätöntä, jotta voidaan saavuttaa asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan kolmannen alakohdan a–c alakohdan mukaiset tavoitteet?

a)    Jos ensimmäisen kysymyksen b kohtaan vastataan kieltävästi: Onko asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan toista virkettä tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa pelkästään videoiden suoratoistoa koskeva kaistanleveyden rajoitus perustuu tietoliikenteen tiettyjen luokkien objektiivisesti erilaisiin teknisiin palvelun laatua koskeviin vaatimuksiin?

b)    Jos toisen kysymyksen a kohtaan vastataan myöntävästi: Onko asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan kolmatta virkettä tulkittava siten, että videoiden suoratoistamiseen liittyvän tietoliikenteen tunnistamista IP-osoitteiden, protokollien, URL:ien ja SNI:ien perusteella sekä ns. pattern matchingin avulla, jossa tiettyjä otsikko- eli headertietoja verrataan videoiden suoratoistolle tyypillisiin arvoihin, on pidettävä tietoliikenteen konkreettisen sisällön valvontana?

Jos ensimmäisen kysymyksen a kohtaan vastataan kieltävästi: Onko asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa pelkästään videoiden suoratoistoa koskevalla kaistanleveyden rajoituksella rajoitetaan asetuksen (EU) 2015/2120 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua loppukäyttäjien oikeutta?

____________

1 Avointa internetyhteyttä koskevista toimenpiteistä ja yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla annetun direktiivin 2002/22/EY sekä verkkovierailuista yleisissä matkaviestinverkoissa unionin alueella annetun asetuksen (EU) N:o 531/2012 muuttamisesta 25.11.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2015/2120 (EUVL 2015, L 310, s. 1).