Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgericht Köln (Germania) la 24 ianuarie 2020 – Telekom Deutschland GmbH/Bundesrepublik Deutschland

(Cauza C-34/20)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Köln

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Telekom Deutschland GmbH

Pârâtă: Bundesrepublik Deutschland

Întrebările preliminare

1. a)    Articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/21201 , într-un caz în care un tarif de telefonie mobilă care prevede pentru traficul de date mobil un volum de date inclus lunar, după a cărui consumare urmează o restricționare a vitezei de transfer, și care poate fi extins cu o opțiune tarifară gratuită, în baza căreia pot fi utilizate anumite servicii ale așa-numiților parteneri de conținut ai companiei de servicii de telecomunicații, fără ca volumul de date consumat prin utilizarea acestor servicii să fie inclus în volumul de date inclus lunar în tariful de telefonie mobilă, în cazul în care clientul final este însă de acord cu o limitare a lățimii de bandă la maximum 1,7 Mb/s pentru video streaming indiferent dacă este vorba de video streaming de la partenerii de conținut sau de la alți furnizori, trebuie interpretat în sensul că acordurile privind caracteristicile serviciilor de acces la internet în sensul articolului 3 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute de articolul 3 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2015/2120?

    b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 a): Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie interpretat în sensul că, într-o situație precum cea de față, limitarea lățimii de bandă se consideră a fi o încetinire a unei categorii de servicii?

    c)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 b): Termenul de congestionare iminentă a rețelei în sensul articolului 3 alineatul (3) al treilea paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie interpretat în sensul că acesta include doar congestionarea (iminentă) excepțională sau temporară a rețelei?

    d)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 b): Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf litera (c) din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie interpretat în sensul că, într-o procedură precum cea de față, cerința de a trata în mod egal categoriile echivalente de trafic se opune limitării lățimii de bandă, care se aplică doar în cazul unei opțiuni suplimentare, iar nu și în cazul altor tarife de telefonie mobilă și care este valabilă, în plus, doar pentru video streaming?

    e)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 1 b): Articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie interpretat în sensul că, într-o situație precum cea de față, limitarea lățimii de bandă, a cărei valabilitate depinde de activarea unei opțiuni suplimentare și pe care clientul final o poate dezactiva în orice moment pentru până la 24 ore, îndeplinește cerința conform căreia o categorie de servicii poate fi încetinită doar dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea obiectivelor prevăzute de articolul 3 alineatul (3) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/2120?

2. a)    În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1 b): Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf a doua teză din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie interpretat în sensul că, într-o situație precum cea de față, limitarea lățimii de bandă doar pentru video streaming se bazează pe cerințe tehnice de calitate a serviciului ale unor categorii de trafic specifice care sunt diferite în mod obiectiv?

    b)    În cazul unui răspuns afirmativ la întrebarea 2 a): Articolul 3 alineatul (3) al doilea paragraf a treia teză din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie interpretat în sensul că identificarea traficului de date aferent serviciului de video streaming pe baza adreselor IP, a protocoalelor, a URL-urilor și a SNI-urilor, precum și prin așa-numita procedură de pattern matching, în cadrul căreia se compară anumite informații din header cu valorile tipice pentru video streaming, reprezintă o monitorizare a conținutului concret al traficului ?

3.        În cazul unui răspuns negativ la întrebarea 1 a): Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2120 trebuie interpretat în sensul că, într-o situație precum cea de față, limitarea lățimii de bandă doar pentru video streaming restricționează dreptul utilizatorilor finali în sensul articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2015/2120?

____________

1     Regulamentul (UE) 2015/2120 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 de stabilire a unor măsuri privind accesul la internetul deschis și de modificare a Directivei 2002/22/CE privind serviciul universal și drepturile utilizatorilor cu privire la rețelele și serviciile electronice de comunicații și a Regulamentului (UE) nr. 531/2012 privind roamingul în rețelele publice de comunicații mobile în interiorul Uniunii (JO 2015, L 310, p. 1).