Language of document :

Usnesení předsedy Soudního dvora ze dne 6. prosince 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Audiencia Provincial de Alicante - Španělsko) – Banco Santander, SA v. VF, WD

(Věc C-691/19)1

Jednací jazyk: španělština

Předseda Soudního dvora nařídil vyškrtnutí věci.

____________

1 Úř. věst. C 423, 16.12.2019.