Language of document :

Kendelse afsagt af Domstolens præsident den 6. december 2019 – Banco Santander, SA mod VF og WD (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Audiencia Provincial de Alicante – Spanien)

(Sag C-691/19) 1

Processprog: spansk

Domstolens præsident har besluttet, at sagen skal slettes af registret.

____________

1 EUT C 423 af 16.12.2019.