Language of document :

Euroopa Kohtu presidendi 6. detsembri 2019. aasta määrus (Audiencia Provincial de Alicante eelotsusetaotlus - Hispaania) – Banco Santander, SA versus VF, WD

(kohtuasi C-691/19)1

Kohtumenetluse keel: hispaania

Euroopa Kohtu president tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 ELT C 423, 16.12.2019.