Language of document :

Tiesas priekšsēdētāja 2019. gada 6. decembra rīkojums (Audiencia Provincial de Alicante (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Banco Santander, SA/VF, WD

(Lieta C-691/19) 1

Tiesvedības valoda – spāņu

Tiesas priekšsēdētājs ir izdevis rīkojumu izslēgt lietu no reģistra.

____________

1 OV C 423, 16.12.2019.