Language of document :

Digriet tal-President tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-6 ta’ Diċembru 2019 (talba għal deċiżjoni preliminari tal-Audiencia Provincial de Alicante - Spanja) – Banco Santander, SA vs VF, WD

(Kawża C-691/19) 1

Lingwa tal-kawża: l-Ispanjol

Il-President tal-Qorti tal-Ġustizzja ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1     ĠU C 423, 16.12.2019.