Language of document :

Beschikking van de president van het Hof van 6 december 2019 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Audiencia Provincial de Alicante - Spanje) – Banco Santander, SA / VF, WD

(Zaak C-691/19)1

Procestaal: Spaans

De president van het Hof heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 PB C 423 van 16.12.2019.