Language of document :

Ordonanța președintelui Curții din 6 decembrie 2019 (cerere de decizie preliminară formulată de Audiencia Provincial de Alicante - Spania) – Banco Santander, SA/VF, WD

(Cauza C-691/19)1

Limba de procedură: spaniola

Președintele Curții a dispus radierea cauzei.

____________

1     JO C 423, 16.12.2019.