Language of document :

Uznesenie predsedu Súdneho dvora zo 6. decembra 2019 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Audiencia Provincial de Alicante – Španielsko) – Banco Santander, SA/VF, WD

(vec C-691/19)1

Jazyk konania: španielčina

Predseda Súdneho dvora nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 423, 16.12.2019.