Language of document :

Sklep predsednika Sodišča z dne 6. decembra 2019 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Audiencia Provincial de Alicante – Španija) – Banco Santander, SA/VF, WD

(Zadeva C-491/19)1

Jezik postopka: španščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.

____________

1 UL C 423, 16.12.2019.