Language of document : ECLI:EU:C:2020:287


 


 A Bíróság (a fellebbezés megengedhetőségéről határozó tanács) 2020. április 23i végzése – Neoperl kontra EUIPO

(C14/20. P. sz. ügy)

„Fellebbezés – Európai uniós védjegy – A fellebbezések megengedhetősége – A Bíróság eljárási szabályzatának 170b. cikke – A kérdésnek az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából való jelentőségét nem igazoló kérelem – A fellebbezés megengedhetetlensége”

1.      Fellebbezés – Az előzetes megengedhetőség rendszere – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – Bizonyítási teher

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 170b. cikk)

(lásd: 9. pont)

2.      Fellebbezés – Az előzetes megengedhetőség rendszere – A fellebbezés megengedhetővé nyilvánítása iránti kérelem – Alaki követelmények – Terjedelem

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170a. és 170b. cikk)

(lásd: 10–12. pont)

3.      Fellebbezés – Az előzetes megengedhetőség rendszere – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A kérdés jelentőségét nem igazoló, megengedhetővé nyilvánítás iránti kérelem – Megengedhetetlenség

(A Bíróság alapokmánya, 58a. cikk; a Bíróság eljárási szabályzata, 170a. és 170b. cikk)

(lásd: 13., 15–18. pont)

4.      Fellebbezés – Az előzetes megengedhetőség rendszere – Az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentős kérdés – A tények és a bizonyítékok értékelésének a Bíróság általi felülvizsgálata – Kizártság

(EUMSZ 256. cikk, (1) bekezdés; a Bíróság alapokmánya, 58. cikk, első bekezdés; a Bíróság eljárási szabályzata, 170c. cikk)

(lásd: 14. pont)

Rendelkező rész

1)

A fellebbezés nem megengedhető.

2)

A Neoperl AG maga viseli saját költségeit.