Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Győri Ítélőtábla (Ungari) 20. detsembril 2019 – J.Z. versus OTP Jelzálogbank Zrt. jt

(kohtuasi C-932/19)

Kohtumenetluse keel: ungari

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Győri Ítélőtábla

Põhikohtuasja pooled

Apellant: J.Z.

Vastustajad: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt., OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Eelotsuse küsimus

Kas [nõukogu direktiivi 93/13/EMÜ ebaõiglaste tingimuste kohta tarbijalepingutes1 ] artikli 6 lõikega 1 on vastuolus riigisisene õigusnorm, millega tunnistatakse tühiseks tarbijatega sõlmitud laenulepingutes tingimused – välja arvatud eraldi kokku lepitud lepingutingimused –, mille alusel krediidiasutus otsustab, et laenu või liisingu eseme ostmiseks antava rahasumma väljamaksmiseks on kohaldatav ostu vahetuskurss ja laenu tagasimaksmiseks on kohaldatav müügi vahetuskurss või muu väljamaksmise ajal kindlaks määratud kursist erinev vahetuskurss, ja asendatakse tühiseks tunnistatud tingimused nii laenu väljamaksmise kui ka tagasimaksmise osas sättega, millega kohaldatakse vastava valuuta puhul Ungari Panga kehtestatud ametlikku vahetuskurssi, võtmata arvesse, kas see säte – kõiki lepingu tingimusi arvestades – tegelikult kaitseb tarbijat eriti kahjustavate tagajärgede eest, ja andmata ka tarbijale võimalust avaldada oma tahet selles suhtes, kas ta soovib kasutada selle õigusnormiga antud kaitset?

____________

1 EÜT 1993, L 95, lk 29; ELT eriväljaanne 15/02, lk 288.