Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Győri Ítélőtábla (Unkari) on esittänyt 20.12.2019 – JZ v. OTP Jelzálogbank Zrt. ym.

(asia C-932/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Győri Ítélőtábla

Pääasian asianosaiset

Valittaja: JZ

Vastapuolet: OTP Jelzálogbank Zrt., OTP Bank Nyrt. ja OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt.

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko kuluttajasopimusten kohtuuttomista ehdoista annetun direktiivin 93/13/ETY1 6 artiklan 1 kohdan vastaiseksi katsottava kansallisen oikeuden säännös, jonka mukaan sellainen kuluttajan kanssa tehdyn sopimuksen ehto – erikseen neuvoteltuja sopimusehtoja lukuun ottamatta – on mitätön, jonka mukaan rahalaitos määrää ostokurssin soveltamisesta laina- tai rahoitusleasingsopimuksen kohteen hankintaa varten tarkoitettuja varoja luovutettaessa, kun velkaa lyhennettäessä sovelletaan myyntikurssia tai jonkin muun tyyppistä vaihtokurssia kuin se, jota sovellettiin varoja luovutettaessa, ja tämän mitättömän sopimusehdon sijasta sovelletaan sekä varojen luovuttamisen että lainan lyhentämisen osalta säännöstä Unkarin keskuspankin virallisen valuuttakurssin soveltamisesta kyseiseen valuuttaan, ottamatta huomioon sitä, suojaako säännös todella – kaikki sopimusehdot huomioon ottaen – kuluttajaa erityisen haitallisilta seurauksilta, ja antamatta kuluttajalle mahdollisuutta ilmoittaa, haluaako hän vaatia tällaisen säännöksen tarjoamaa suojaa?

____________

1 EYVL 1993, L 95, s. 29.