Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 28. siječnja 2020. uputio Bundesverwaltungsgericht (Njemačka) – F protiv Stadt Karlsruhe

(predmet C-47/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesverwaltungsgericht

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: F

Tuženik: Stadt Karlsruhe

Prethodno pitanje

Protivi li se članku 2. stavku 1. i članku 11. stavku 4. drugom podstavku Direktive 2006/126/EZ1 da država članica na čijem je državnom području vlasniku europske vozačke dozvole za kategorije A i B - izdane u drugoj državi članici- zbog vožnje u pijanom stanju oduzeto pravo upravljanja motornim vozilima na temelju te vozačke dozvole, odbije priznati vozačku dozvolu za te kategorije koja je dotičnoj osobi u drugonavedenoj državi članici nakon oduzimanja izdana u okviru postupka produljenja u skladu s člankom 7. stavkom 3. drugim podstavkom Direktive 2006/126/EZ?

____________

1     Direktiva 2006/126/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 20. prosinca 2006. o vozačkim dozvolama (SL 2006., L 403, str. 18.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 7., svezak 8., str. 107.)