Language of document :

2020 m. sausio 28 d. Bundesverwaltungsgericht (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje F. / Karlsrūhės miestas

(Byla C-47/20)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Bundesverwaltungsgericht

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas, apeliantas ir kasatorius: F.

Atsakovas, kita apeliacinio proceso šalis ir kita kasacinio proceso šalis: Karlsrūhės miestas

Prejudicinis klausimas

Ar pagal Direktyvos 2006/126/EB1 2 straipsnio 1 dalį ir 11 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą valstybei narei, kurios teritorijoje iš kitoje valstybėje narėje išduoto A ir B kategorijų ES vairuotojo pažymėjimo turėtojo dėl vairavimo neblaiviam buvo atimta teisė vairuoti motorines transporto priemones pirmojoje valstybėje narėje su šiuo vairuotojo pažymėjimu, draudžiama atsisakyti pripažinti šių kategorijų vairuotojo pažymėjimą, kuris suinteresuotajam asmeniui buvo išduotas antrojoje valstybėje narėje po to, kai buvo atimtas, jį atnaujinant pagal Direktyvos 2006/126/EB 7 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą?

____________

1 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/126/EB dėl vairuotojo pažymėjimų (OL L 403, 2006, p. 18; klaidų ištaisymas OL L 169, 2016 6 28, p. 18).