Language of document :

Az Administrativen sad Varna (Bulgária) által 2020. február 12-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – „Balev Bio” EOOD kontra Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia „Mitnitsi”

(C-76/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: bolgár

A kérdést előterjesztő bíróság

Administrativen sad Varna

Az alapeljárás felei

Fellebbező: „Balev Bio” EOOD

Ellenérdekű fél: Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia „Mitnitsi”

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Úgy kell-e értelmezni a vám- és a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 2658/87/EGK tanácsi rendelet I. mellékletének módosításáról szóló, 2015. október 6-i (EU) 2015/1754 bizottsági végrehajtási rendelet1 Kombinált Nómenklatúra értelmezésére vonatkozó általános szabályainak 3. a) szabályát, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló, különböző alapanyagokból készült termékek besorolása érdekében annak a „vámtarifaszám[nak], amely az árut legpontosabban határozza meg” minden esetben az a vámtarifaszám minősül, amely alá a mennyiség (terjedelem) alapján túlnyomó alapanyag tartozik, vagy ezen értelmezés csak akkor lehetséges, ha a vámtarifaszám maga is a mennyiséget (terjedelmet) határozza meg olyan kritériumként, amely az árut pontosabban meghatározza, egyértelműbben és teljes körűbben leírja?

Az első kérdésre adott válasz függvényében és a [Harmonizált Rendszer] Magyarázatában a 4410 és 4419 vámtarifaszámokhoz fűzött magyarázat összefüggésében: úgy kell-e értelmezni a (EU) 2015/1754 végrehajtási rendeletet, hogy nem tartoznak a 4419 vámtarifaszám alá a forgácslemezből (rostanyagból) előállított azon áruk, amelyek esetében a kötőanyag (hőre szilárduló gyanta) súlya meghaladja a lemez súlyának 15%-át?

Úgy kell-e értelmezni a (EU) 2015/1754 végrehajtási rendeletet, hogy az alapügy tárgyát képezőhöz hasonló árukat, mégpedig a 72,33%-os arányban növényi lignocellulóz rostból, 25,2%-os arányban pedig kötőanyagból (melamingyanta) álló összetett anyagból készült poharakat az I. melléklet 3924 10 00 vámtarifa-alszáma alá kell sorolni?

____________

1 HL 2015. L 285, 1. o., helyesbítés: HL 2015. L 288., 16. o.