Language of document :

2020 m. vasario 12 d. Administrativen sad Varna (Bulgarija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje „BalevBio“ EOOD / Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia „Mitnitsi“

(Byla C-76/20)

Proceso kalba: bulgarų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Administrativen sad Varna

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: „BalevBio“ EOOD

Kita apeliacinio proceso šalis: Teritorialna Direktsia Severna Morska, Agentsia „Mitnitsi“

Prejudiciniai klausimai

Ar 2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2015/17541 , kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas, Bendrųjų [Kombinuotosios nomenklatūros] aiškinimo taisyklių 3 taisyklės a punktas turi būti aiškinamas taip, kad klasifikuojant tokias prekes, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, t. y. sudarytas iš įvairių medžiagų, „pozicija, kurioje prekė aprašyta tiksliausiai“, bet kuriuo atveju yra ta pozicija, prie kurios priskiriama pagal kiekį (tūrį) dominuojanti medžiaga, o gal toks aiškinimas teisingas tik tada, kai pačioje pozicijoje kiekis (tūris) numatytas kaip prekę aiškiau apibūdinantis bei ją tiksliau ir išsamiau aprašantis kriterijus?

Atsižvelgiant į atsakymą į pirmąjį klausimą ir į [Suderintos sistemos] aiškinamąsias pastabas dėl 4410 ir 4419 pozicijų: Ar Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1754 turi būti aiškinamas taip, kad 4419 pozicija neapima gaminių iš medžio drožlių (plaušo) plokščių, kuriuose rišamosios medžiagos (termoaktyvioji derva) masė sudaro daugiau kaip 15 % plokštės svorio?

Ar Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1754 turi būti aiškinamas taip, kad tokie produktai, kaip nagrinėjamieji pagrindinėje byloje, t. y. puodeliai, pagaminti iš sudėtinių medžiagų, kurių sudėtyje yra 72,33 % augalinės kilmės lignoceliuliozės pluoštų ir 25,2 % rišamosios medžiagos (melamino derva), turi būti priskiriami prie I priedo 3924 10 00 subpozicijos?

____________

1 2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas (OL L 285, 2015, p. 1).