Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Administrativen sad - Varna (Bulgaria) la 12 februarie 2020 – „BalevBio” EOOD/Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi”

(Cauza C-76/20)

Limba de procedură: bulgara

Instanța de trimitere

Administrativen sad - Varna

Părțile din procedura principală

Recurentă: „BalevBio” EOOD

Intimată: Teritorialna direktsia Severna morska, Agentsia „Mitnitsi”

Întrebările preliminare

Regula 3 (a) din Regulile generale de interpretare a [Nomenclaturii combinate] din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/17541 al Comisiei din 6 octombrie 2015 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun trebuie interpretată în sensul că, în scopul clasificării unor produse precum cele în discuție în litigiul principal, care sunt compuse din materiale diferite, „poziția care oferă o descriere mai precisă” este întotdeauna acea poziție la care se încadrează materialul preponderent în funcție de cantitate (volum) sau această interpretare este posibilă numai în cazul în care poziția ca atare prevede cantitatea (volumul) drept criteriu pentru o descriere mai precisă, mai clară și mai completă a produsului?

În funcție de răspunsul la prima întrebare și în contextul Notelor explicative la [Sistemul armonizat] referitoare la pozițiile 4410 și 4419, Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 trebuie interpretat în sensul că poziția 4419 nu cuprinde articolele obținute din plăci aglomerate (fibre) în care ponderea liantului (rășina termică) depășește 15 % din greutatea plăcilor?

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 trebuie interpretat în sensul că produse precum cele în discuție în litigiul principal, și anume pahare fabricate dintr-un material compozit cu un conținut de 72,33 % fibre vegetale de lignoceluloză și de 25,2 % din lianți (rășină melaminică), trebuie clasificate la subpoziția 3924 10 00 din anexa I?

____________

1 Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/1754 de modificare a anexei I la Regulamentul (CEE) nr. 2658/87 al Consiliului privind Nomenclatura tarifară și statistică și Tariful vamal comun (JO 2015, L 285, р. 1).