Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Højesteret (Dánsko) dne 24. února 2020 – Apcoa Parking Danmark A/S v. Skatteministeriet

(Věc C-90/20)

Jednací jazyk: dánština

Předkládající soud

Højesteret

Účastníci původního řízení

Navrhovatelka: Apcoa Parking Danmark A/S

Odpůrce: Skatteministeriet

Předběžná otázka

Je třeba čl. 2 odst. 1 písm. c) směrnice Rady 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty1 vykládat tak, že kontrolní poplatky za porušení provozního řádu parkoviště na soukromém pozemku představují úplatu za poskytnutou službu, a že tedy došlo k uskutečnění plnění, které je předmětem DPH?

____________

1 Úř. věst. 2006, L 347, s. 1.