Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 24. veljače 2020. uputio Højesteret (Danska) – Apcoa Parking Danmark A/S protiv Skatteministeriet

(predmet C-90/20)

Jezik postupka: danski

Sud koji je uputio zahtjev

Højesteret (Vrhovni sud)

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Apcoa Parking Danmark A/S

Druga stranka u žalbenom postupku: Skatteministeriet

Prethodno pitanje

Treba li članak 2. stavak 1. točku (c) Direktive Vijeća 2006/112/EZ1 od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost tumačiti na način da inspekcijske pristojbe koje se izriču zbog povrede propisa o parkiranju na zemljištu u privatnom vlasništvu predstavljaju naknadu za isporučenu uslugu te je stoga riječ o transakciji koja podliježe PDV-u?

____________

1 SL 2006., L 347, str. 1. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 9., svezak 1., str. 120. i ispravci SL 2018., L 329, str. 53. te SL 2019., L 289, str. 59.)