Language of document :

2020 m. vasario 24 d. Højesteret (Danija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Apcoa Parking Danmark A/S / Skatteministeriet

(Byla C-90/20)

Proceso kalba: danų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Højesteret

Šalys pagrindinėje byloje

Apeliantė: Apcoa Parking Danmark A/S

Kita apeliacinio proceso šalis: Skatteministeriet

Prejudicinis klausimas

Ar 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvos 2006/112/EB1 dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 2 straipsnio 1 dalies c punktas turi būti aiškinamas taip, kad už transporto priemonių stovėjimo privačioje valdoje taisyklių pažeidimą taikomi kontrolės mokesčiai yra atlygis už suteiktą paslaugą, todėl tai yra PVM apmokestinamas sandoris?

____________

1 OL L 347, 2006, p. 1.