Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 24. februārī iesniedza Højesteret (Dānija) – Apcoa Parking Danmark A/S/Skatteministeriet

(Lieta C-90/20)

Tiesvedības valoda – dāņu

Iesniedzējtiesa

Højesteret

Pamatlietas puses

Prasītāja: Apcoa Parking Danmark A/S

Atbildētāja: Skatteministeriet

Prejudiciālais jautājums

Vai Padomes Direktīvas 2006/112/EEK (2006. gada 28. novembris) par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 1 2. panta 1. punkta c) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka kontroles maksas par stāvēšanas uz privātā īpašuma noteikumu pārkāpumiem ir uzskatāmas par pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību un tādējādi – par darījumu, kas apliekams ar PVN?

____________

1 OV 2006, L 347, 1. lpp.