Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Højesteret (Danska) 24. februarja 2020, Apcoa Parking Danmark A/S/Skatteministeriet

(Zadeva C-90/20)

Jezik postopka: danščina

Predložitveno sodišče

Højesteret

Stranki

Pritožnica: Apcoa Parking Danmark A/S

Nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Skatteministeriet

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 2(1)(c) Direktive Sveta 2006/112/ES1 z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost razlagati tako, da pristojbine za nadzor zaradi kršitve predpisov o parkiranju na zasebnem zemljišču pomenijo plačilo za opravljeno storitev in so torej transakcija, ki je predmet DDV?

____________

1 UL 2006, L 347, str. 1.