Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 16. siječnja 2020. uputio Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – XY

(predmet C-18/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Verwaltungsgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Podnositelj revizije: XY

Tuženo tijelo: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

Prethodna pitanja

Obuhvaća li u članku 40. stavku 2. i stavku 3. Direktive 2013/32/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. lipnja 2013 o zajedničkim postupcima za priznavanje i oduzimanje međunarodne zaštite1 sadržana formulacija „novi elementi ili utvrđenja” koji su se „pojavili ili ih je podnositelj zahtjeva podnio” i takve okolnosti koje su postojale već prije pravomoćnog okončanja ranijeg postupka azila?

U slučaju potvrdnog odgovora na 1. pitanje:

Je li dostatno da se u slučaju u kojem se pojavljuju nove činjenice ili dokazi koji u ranijem postupku bez krivnje stranca nisu mogli biti istaknuti da se tražitelju azila omogući zahtijevati ponovno pokretanje pravomoćno okončanog ranijeg postupka?

Može li tijelo, ako tražitelj azila snosi krivnju da navode o novim razlozima na koje se poziva nije iznio već u ranijem postupku azila, odbiti razmatranje sadržaja naknadnog zahtjeva na temelju nacionalnog pravila kojim se utvrđuje opće važeće načelo upravnog postupka iako država članica, zbog toga što nije donijela posebna pravila, nije pravilno prenijela odredbe članka 40. stavka 2. i stavka 3. Direktive 2013/32 uslijed čega nije ni iskoristila člankom 40. stavkom 4. te direktive izričito danu mogućnost da se može predvidjeti iznimka od razmatranja sadržaja naknadnog zahtjeva?

____________

1 SL 2013., L 180, str. 60. (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 19., svezak 12., str. 249. i ispravak SL 2020., L 76, str. 38.)