Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 3. veljače 2020. uputio Bundesgerichtshof (Njemačka) – Hengstenberg GmbH & Co. KG protiv Spreewaldverein e.V.

(predmet C-53/20)

Jezik postupka: njemački

Sud koji je uputio zahtjev

Bundesgerichtshof

Stranke glavnog postupka

Žalitelj: Hengstenberg GmbH & Co. KG

Druga stranka u žalbenom postupku: Spreewaldverein e.V.

Prethodna pitanja

Može li u postupku zahtjeva za izmjenu specifikacije, kada nije riječ o manjoj izmjeni, svaki aktualni ili potencijalni gospodarski utjecaj na privatnu ili pravnu osobu koji ne prelazi okvire vjerojatnog biti dovoljan da bi se obrazložio legitimni interes u smislu članka 53. stavka 2. prvog podstavka u vezi s člankom 49. stavkom 3. prvim podstavkom i člankom 49. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/20121 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode, koji je potreban za ulaganje prigovora protiv zahtjeva ili žalbe na pozitivnu odluku o zahtjevu?

U slučaju negativnog odgovora na prvo pitanje:

Imaju li u postupku zahtjeva za izmjenu specifikacije, kada nije riječ o manjoj izmjeni, (samo) gospodarski subjekti koji, u usporedbi s gospodarskim subjektima koji imaju registriranu oznaku zemljopisnog podrijetla, proizvode usporedive proizvode ili prehrambene proizvode legitiman interes u smislu članka 53. stavka 2. prvog podstavka u vezi s člankom 49. stavkom 3. prvim podstavkom i člankom 49. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012?

U slučaju negativnog odgovora na drugo pitanje:

(a)    Treba li u pogledu zahtjeva koji se odnose na legitimni interes u smislu članka 49. stavka 3. prvog podstavka i članka 49. stavka 4. drugog podstavka Uredbe (EU) br. 1151/2012 razlikovati između, s jedne strane, postupka registracije u skladu s člancima 49. do 52. Uredbe 1151/2012 i, s druge strane, postupka izmjene specifikacije u skladu s člankom 53. Uredbe (EU) br. 1151/2012, i

(b)    imaju li stoga u postupku zahtjeva za izmjenu specifikacije, kada nije riječ o manjoj izmjeni, legitiman interes u smislu članka 53. stavka 2. prvog podstavka u vezi s člankom 49. stavkom 3. prvim podstavkom i člankom 49. stavkom 4. drugim podstavkom Uredbe (EU) br. 1151/2012 samo oni proizvođači koji se na zemljopisnom području bave proizvodnjom proizvoda koji su u skladu sa specifikacijom ili se namjeravaju konkretno baviti takvom proizvodnjom, tako da „proizvođači izvan tog područja” od samog početka nemaju mogućnost pozvati se na legitimni interes?

____________

1     Uredba br. 1151/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. studenoga 2012. o sustavima kvalitete za poljoprivredne i prehrambene proizvode (SL 2012., L 343, str. 1.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 15., svezak 25., str. 31. i ispravak 2015., L 191, str. 9.)