Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Tribunal correctionnel de Bordeaux (Francie) dne 20. února 2020 – Procureur de la République v. ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Věc C-88/20)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Účastníci původního řízení

Žalobce: Procureur de la République

Obžalovaní: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Předběžné otázky

Brání ustanovení článku 50 Listiny základních práv Evropské unie, vykládané ve světle článku 4 protokolu č. 7 k Evropské úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a související judikatury Evropského soudu pro lidská práva, kumulaci trestního stíhání a správního postihu trestní povahy, jejichž předmětem je jeden skutek (prodej po telefonu) stíhaný pod dvěma různými kvalifikacemi?

V případě kladné odpovědi, která předpokládá jedno stíhání pro jeden skutek, vyžaduje článek 49 Listiny základních práv Evropské unie zakotvující zásadu zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů, vykládaný ve světle práv a svobod Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a související judikatury Evropského soudu pro lidská práva, aby podmínky a kritéria jednoho stíhání byly předem definovány, zejména s ohledem na závažnost pochybení?

V případě záporné odpovědi, která předpokládá kumulaci postihů, vyžaduje článek 49 Listiny základních práv Evropské unie zakotvující zásadu zákonnosti a přiměřenosti trestných činů a trestů, vykládaný ve světle práv a svobod Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a související judikatury Evropského soudu pro lidská práva, aby tato kumulace trestního stíhání a správního postihu trestní povahy za jeden skutek (prodej po telefonu) byla omezena na nejzávažnější případy a aby v tomto případě byla kritéria závažnosti předem definovaná?

____________