Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud tribunal correctionnel de Bordeaux (Prantsusmaa) 20. veebruaril 2020 – Procureur de la République versus ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(kohtuasi C-88/20)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Põhikohtuasja pooled

Süüdistaja: Procureur de la République

Süüdistatavad: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kriminaalmenetluse ja kriminaalõiguslikku laadi haldusmenetluse kumuleerimine seoses ühe ja sama teoga (telefonimüük), mille menetlemisel kvalifitseeritakse seda tegu kaheti, on vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikliga 50, tõlgendades seda lähtuvalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsiooni protokolli nr 7 artiklist 4 ja Euroopa Inimõiguste Kohtu vastavast kohtupraktikast?

2.    Kui vastus on jaatav, mis tähendab, et sama tegu tuleb käsitleda ühesainsas menetluses, siis kas tõlgendades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 49 – milles on ette nähtud süüteokoosseisude ja karistuste seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõte – lähtuvalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis ette nähtud õigustest ja vabadustest ning Euroopa Inimõiguste Kohtu vastavast kohtupraktikast, ei nõua see artikkel, et selle ühe menetluse tingimused ja kriteeriumid oleksid ette kindlaks määratud, võttes iseäranis arvesse rikkumise raskusastet?

3.    Kui vastus on eitav, mis tähendab, et menetlused on kumuleeritavad, siis kas tõlgendades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 49 – milles on ette nähtud süüteokoosseisude ja karistuste seaduslikkuse ja proportsionaalsuse põhimõte – lähtuvalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste konventsioonis ette nähtud õigustest ja vabadustest ning Euroopa Inimõiguste Kohtu vastavast kohtupraktikast, ei nõua see artikkel, et kriminaalmenetluse ja kriminaalõiguslikku laadi haldusmenetluse kumuleerimine seoses ühe ja sama teoga (telefonimüük) piirduks kõige raskemate juhtudega, ning kui nii, siis ka seda, et raskuse kriteeriumid oleksid ette kindlaks määratud?

____________