Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 20. veljače 2020. uputio Tribunal correctionnel de Bordeaux (Francuska) – Procureur de la République protiv ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(predmet C-88/20)

Jezik postupka: francuski

Sud koji je uputio zahtjev

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Procureur de la République

Optuženici: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Prethodna pitanja

Protivi li se članku 50. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, tumačenom u kontekstu članka 4. Protokola br. 7 uz Europsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda i s njime povezane sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, kumuliranje kaznenog progona i upravnog progona kaznenopravne prirode za istu materijalnu radnju (telefonska prodaja) na koju se primjenjuju dvije različite kvalifikacije?

Ako je odgovor na prvo pitanje potvrdan, što znači da je riječ o jedinstvenom progonu za isto djelo, zahtijeva li članak 49. Povelje Europske unije o temeljnim pravima kojim se predviđa načelo zakonitosti i načelo proporcionalnosti kaznenih djela i kazni, tumačen u kontekstu prava i sloboda iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te mjerodavne sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, da prethodno trebaju biti definirani uvjeti i kriteriji za jedinstveni progon, uzimajući u obzir osobito težinu povrede?

Ako je odgovor na prvo pitanje niječan, što znači da je riječ o kumuliranju progona, zahtijeva li članak 49. Povelje Europske unije o temeljnim pravima kojim se predviđa načelo zakonitosti i načelo proporcionalnosti kaznenih djela i kazni, tumačen u kontekstu prava i sloboda iz Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda te mjerodavne sudske prakse Europskog suda za ljudska prava, da to kumuliranje kaznenog progona i upravnog progona kaznenopravne prirode za istu materijalnu radnju (telefonska prodaja) mora biti ograničeno na najteže slučajeve i, u tom slučaju, da kriteriji težine nisu prethodno utvrđeni?

____________