Language of document :

2020 m. vasario 20 d. tribunal correctionnel de Bordeaux (Prancūzija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Procureur de la République / ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Byla C-88/20)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Šalys pagrindinėje byloje

Kaltintojas: Procureur de la République

Kaltinamieji: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 50 straipsnį, aiškinamą atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos Protokolo Nr. 7 4 straipsnį ir su juo susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, draudžiama kartu vykdyti baudžiamąjį ir administracinį baudžiamojo pobūdžio persekiojimą dėl tos pačios veikos (tiesioginė rinkodara telefonu), kai toks persekiojimas vykdomas abiem atvejais taikant skirtingą kvalifikavimą?

2.    Jeigu atsakymas būtų teigiamas (o tai reiškia, kad yra vienintelis būdas persekioti už tą pačią veiką): ar pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 49 straipsnį, kuriame įtvirtinti teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principai, aiškinamą atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintas teises ir laisves bei su jomis susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, nereikalaujama, kad vienintelio būdo persekioti sąlygos ir kriterijai būtų nustatyti iš anksto, atsižvelgiant, be kita ko, į pažeidimo sunkumą?

3.    Jeigu atsakymas būtų neigiamas (o tai reiškia, kad persekiojimai yra kumuliuojami): ar pagal Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 49 straipsnį, kuriame įtvirtinti teisėtumo ir nusikalstamos veikos bei bausmės proporcingumo principai, aiškinamą atsižvelgiant į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje įtvirtintas teises ir laisves bei su jomis susijusią Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudenciją, nereikalaujama, kad šis baudžiamasis ir administracinis baudžiamojo pobūdžio persekiojimas dėl tos pačios veikos (tiesioginė rinkodara telefonu) būtų vykdomas tik dėl sunkiausių veikų ir tokiu atveju sunkumo nustatymo kriterijai būtų nustatyti iš anksto?

____________