Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de tribunal correctionnel de Bordeaux (Franța) la 20 februarie 2020 – Procureur de la République/ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Cauza C-88/20)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Părțile din procedura principală

Reclamant: Procureur de la République

Inculpați: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Întrebările preliminare

Articolul 50 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, interpretat în lumina articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului aferente acestuia, se opune unui cumul de proceduri penale și administrative cu caracter penal, care au ca obiect o faptă materială unică (de telemarketing) urmărită sub două calificări diferite?

În cazul unul răspuns afirmativ, ceea ce implică o procedură unică de urmărire pentru aceeași faptă, articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacră principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, interpretat în lumina drepturilor și libertăților din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului aferente acestora, nu impune ca condițiile și criteriile de urmărire printr-o procedură unică să fie definite în prealabil, ținând seama în special de gravitatea încălcării?

În cazul unul răspuns negativ, ceea ce implică un cumul de proceduri, articolul 49 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, care consacră principiile legalității și proporționalității infracțiunilor și pedepselor, interpretat în lumina drepturilor și libertăților din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului aferente acestora, nu impune ca acest cumul de proceduri penale și administrative cu caracter penal pentru o faptă materială unică (de telemarketing) să fie limitat la cazurile cele mai grave și ca, în această situație, criteriile de gravitate să fie definite în prealabil?

____________