Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal correctionnel de Bordeaux (Francija) 20. februarja 2020 – Procureur de la République/ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

(Zadeva C-88/20)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal correctionnel de Bordeaux

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Procureur de la République

Obdolženci: ENR Grenelle Habitat SARL, EP, FQ

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali člen 50 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, če se ga razlaga glede na člen 4 Protokola št 7 k Evropski konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in z njim povezano sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, nasprotuje kumulaciji kazenskih postopkov in upravnih postopkov kazenske narave za isto materialno dejstvo (telefonska akviziterska prodaja), ki se preganja po dveh različnih kvalifikacijah?

2.    Če je odgovor pritrdilen, kar pomeni eno samo pot kaznovanja za isto dejstvo, ali člen 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni, če se ga razlaga ob upoštevanju pravic in svoboščin Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, ne zahteva, da se predhodno opredelijo pogoji in merila enotne poti kaznovanja zlasti ob upoštevanju resnosti kršitve?

3.    Če je odgovor nikalen, kar pomeni kumulacijo postopkov, ali člen 49 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki določa načeli zakonitosti in sorazmernosti kaznivih dejanj in kazni, če se ga razlaga ob upoštevanju pravic in svoboščin Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter s tem povezane sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice, ne zahteva, da mora biti ta kumulacija kazenskih postopkov in upravnih postopkov kazenske narave za isto materialno dejstvo (telefonska akviziterska prodaja) omejena na najresnejše primere in v tem primeru, da se merila resnosti predhodno opredelijo?

____________