Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Högsta domstolen (Rootsi) 27. veebruaril 2020 – Poola Vabariik versus PL Holdings Sàrl

(kohtuasi C-109/20)

Kohtumenetluse keel: rootsi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Högsta domstolen

Põhikohtuasja pooled

Kassaator ja vastustaja: Poola Vabariik

Kassaator ja vastustaja: PL Holdings Sàrl

Eelotsuse küsimus

Kas ELTL artiklid 267 ja 344, nagu neid on tõlgendatud kohtuotsuses Achmea1 , tähendavad, et liikmesriigi ja investori vaheline vahekohtukokkulepe on tühine, kui see sisaldab vahekohtuklauslit, mis on tühine asjaolu tõttu, et leping on sõlmitud kahe liikmesriigi vahel, ning seda vaatamata asjaolule, et pärast seda, kui investor on algatanud vahekohtumenetluse, jätab liikmesriik omast vabast tahtest esitamata vastuväite kohtu pädevuse kohta?

____________

1 6. märtsi 2018. aasta kohtuotsus (kohtuasi C-284/16, Achmea, EU:C:2018:158).