Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 27. veljače 2020. uputio Högsta domstolen (Švedska) – Republika Poljska protiv PL Holdings Sàrl

(predmet C109/20)

Jezik postupka: švedski

Sud koji je uputio zahtjev

Högsta domstolen

Stranke glavnog postupka

Žalitelj i tuženik u arbitražnom postupku: Republika Poljska

Tužitelj i druga stranka u žalbenom postupku: PL Holdings Sàrl

Prethodno pitanje

Znače li članci 267. i 344. UFEU-a, kako su protumačeni u presudi Achmea, da je ništav arbitražni sporazum ako je sklopljen između države članice i ulagatelja – ako ugovor o ulaganju sadržava arbitražnu klauzulu koja je ništava jer je ugovor sklopljen između dvije države članice – [unatoč činjenici da je] država članica donijela suverenu odluku da, nakon što je ulagatelj pokrenuo arbitražni postupak, neće istaknuti prigovor nenadležnosti?1

____________

1 Presuda Suda Europske unije od 6. ožujka 2018. (predmet C284/16, Achmea, EU:C:2018:158)